Investeringar

Investera i oljeaktier

Det finns många olika sätt att investera i olja. I de flesta fallen innebär de inte att du själv äger någon fysisk olja. Du behöver alltså inte flytta till något oljerikt land för att starta investera. Inte heller behöver du vara särskilt rik. Det räcker med att öppna ett konto hos en nätmäklare. Sedan är du reda att investera och lägga till olja i din portfolio. Läs mer om olja och oljepris på oljepris.eu.

Investera i olja via certifikat

Du behöver inte köpa den faktiska oljan när du ska investera i olja. Det finns flera investeringsprodukter som följer värdeutvecklingen på olja. När du väljer oljecertifikat spekulerar du i hur oljepriset kommer utvecklas i framtiden. Det enda du behöver göra för att investera i oljecertifikat är att öppna konto hos en nätmäklare.

Bull och bear-certifikat

Det finns en stor fördel att investera i certifikat som styrs av prisutvecklingen på en viss tillgång, gentemot att investera i aktier och fonder. Fördelen är att man kan tjäna pengar på både upp- och nedgångar. Detta kallas bull- och bearcertifikat. Bullcertifikat följer samma utveckling som tillgången. Det blir mer värt om exempelvis oljepriset stiger. Ett bearcertifikat gör helt tvärtom. Det blir mer värt om oljepriset sjunker.

Hävstång ger ökad vinst – och risk

När man handlar med certifikat kan man ofta välja att handla med hävstång. Då har man en möjlighet till god avkastning om tillgången rör sig i den riktning man tror. Här kommer ett exempel. Ett oljecertifikat med 5 gångers hävstångseffekt ger femdubblad ökning av priset. Om oljepriset en dag skulle gå upp 3%, blir certifikatet med 5 gånger hävstång värt 15% mer (3 x 5).

Fördelar med att investera i oljecertifikat

Att investera i oljecertifikat är ett bra sätt att få exponering mot oljepriset i sin investeringsportfölj. Det är också alltid rekommenderat att diversifiera sina investeringar Är du intresserad av trading och kortsiktig handel så kan oljecertifikat och handel med hävstång vara en fördel. Det ger möjlighet att spekulera i både upp- och nedgångar.

Nackdelar med att investera i oljecertifikat

Det finns såklart nackdelar med att handla med oljecertifikat. Handlar man med hävstång är riskerna ännu högre. Prisutvecklingen för olja har historiskt sätt varit svår att förutse. Alla typer av investeringar bör föregås med en utförlig analys. Det gäller i synnerhet när du ska investera i oljecertifikat eller någon annan form av tillgång.

Minifuture och turbowarranter

Det finns andra sätt än certifikat att investera i olja. Även mini future och turbowarranter har olja som underliggande tillgång. Mini future är ett hävstångsintrument som består av en kapitalinsats och en finansieringsdel. Det är en typ av lån från aktören som ger ut mini futuren. En turbo warrant är däremot en annan typ av investering. Här har du möjlighet att köpa den underliggande tillgången till ett visst pris på en bestämd dag.

Fördelar och nackdelar med minifutures och turbowarrants

Fördelen med Mini Futures och Turbowarrants är att de ger en hävstång i din investering. Du kan göra stora vinster med ett ganska begränsat kapital. Samtidigt som hävstången kan vara en fördel kan det också vara en nackdel. Hävstången ger möjlighet till stora vinster men det finns också en stor risk att man förlorar med dessa investeringar.

Oljeterminer och olje-futures

Två andra sätt att få exponering mot olja är oljeterminer och olje futures. Oljeterminer är ett sätt för importörer och exportörer av olja att skydda sig mot volatiliteten av oljepriset. En oljetermin är helt enkelt ett kontrakt. Där ska man utbyta en viss mängd olja på en bestämd dag till ett bestämt pris. Köper man oljeterminer kan man sälja innan slutdatum och förhoppningsvis tjäna pengar på det. Olje-futures är bara ett annat namn på oljeterminer.

Fördelar och nackdelar oljeterminer och olje-futures

Att investera i oljeterminer är att spekulera i prisutvecklingen, med hävstång. Rör sig priset i rätt riktning kan du få avkastning. Om den inte gör det kan du däremot förlora en stor del av ditt satsade kapital. En viktig sak skiljer terminer från certifikat. När du handlar med oljeterminer kan du faktiskt förlora mer pengar än vad du först köpt terminerna för.

Investera i olja genom CFD

En annan form av värdepapper med olja som underliggande tillgång är CFD. Det står för Contract for Difference. Det fungerar i praktiken som att köpa tillgångar med en del egen insats medan resten finansieras av den mäklare som säljer CFDn. Det har blivit en mycket populär form av värdepapper. Vinsterna och riskerna med CFD är höga båda två.

Fördelar och nackdelar med CFD

Med CFD spekulerar du i både upp- och nergångar i den underliggande tillgången. Det är ett enkelt sätt att få hävstång i sin investering. Det finns för en mängd underliggande tillgångar förutom olja. Det är en ganska ovanlig investeringsform för gemene man, och är inte möjligt att handla hos alla nätmäklare.  En stor risk med CFD är att man faktiskt kan förlora mer pengar än vad man satsat.

Köpa oljeaktier

Om du är intresserad av att investera i olja finns fler sätt. Det behöver inte vara produkter som har direktexponering mot oljepriset. Man kan också investera i aktier i olika typer av aktiebolag. Dessa bolag påverkas också av oljepriset. Går det upp ökas deras lönsamhet och deras investering. Går det ner är det tvärtom för båda delarna. Leta upp oljebolag hos din nätmäklare och lägg ordrar på de bolag du tror kommer vara bra.

Olika typer av oljebolag

Det finns i grunden tre olika typer av oljebolag. De kategoriseras ofta som Upstream, Midstream och Downstream.

  • Upstream: Jobbar främst med utvinning av olja.
  • Midstream: Mittemellan up- och dowmstream. Sysslar ofta med förvaring och transport av olja. Det kan exempelvis vara pipelines eller drift av oljetankers.
  • Downstream: Jobbar närmare slutkunden. Kan exempelvis vara raffinaderier.

Fördelar och nackdelar med aktier

Att investera i aktier har en viss fördel gentemot värdepapper som bara påverkas av oljepriset. Här investerar du i hela bolaget, inte bara oljepriset. Svängningar i oljepriset blir lite mindre dramatiskt vid aktiehandel. Det gör det också mindre lämpligt för trading. Vissa mäklare erbjuder hävstång på aktier men det är betydligt vanligare att få hävstång på CFD:er och certifikat.