Investeringar

Vad är blanka aktier för någonting?

Att lära sig allting vad gäller aktier är inte enkelt. Det är många ord, begrepp och funktioner att hålla reda på. Ett knep är därför att dela upp det och försöka förstå några saker i taget för att senare kunna bilda sig en helhetsuppfattning av vad hela aktiehandel och aktiemarknaden innebär. Så ett begrepp som kan vara klurigt och kräver att man reder ut är blanka aktier, vad är det för någonting?

Många har säkert hört begreppet men inte helt fått grepp om vad det verkligen betyder. För vad är egentligen blanka aktier? Jo blanka aktier eller blankning som det också kallas är när man säljer ett finansiellt instrument, i detta fall och oftast en aktie, som man faktiskt inte äger. Du lånar alltså en aktie som någon annan äger och hoppas på att prisutvecklingen på dessa aktier ska vara neråt. Vad är då syftet? Jo syftet är att du ska ha möjlighet att tjäna pengar även om priset på aktien eller Bitcoin värde kommer att sjunka. Det vanliga är att man köper aktier för att man hoppas på att dessa över en längre tid ska stiga, och att man då ska kunna tjäna pengar på dessa. Med blankning så hoppas man således på det motsatta, att priset ska sjunka men att man ändå ska kunna tjäna pengar på aktien trots att prisutvecklingen går neråt.

Vad innebär det att handla med blanka aktier?

Precis som med vanliga aktier är det alltid en risk att handla med blanka aktier. Den stora risken när man handlar med blanka aktier är ju helt enkelt att aktien stiger i stället. Med blanka aktier hoppas man ju som nämnt på att aktien ska sjunka, skulle den i stället stiga kan du förlora pengar. Så det positiva med att handla med blanka aktier är att du kan tjäna pengar på att börsen sjunker, samtidigt som det negativa således är att du förlorar pengar om börsen stiger.

Som nämnt så lånar man aktier när man handlar med blanka aktier. Om man ska kunna tjäna pengar på detta så ska man alltså sälja aktien senare. Den som handlar med blanka aktier har ju lånat aktien, så någon gång kommer denna också behöva lämnas tillbaka. Skulle priset man när man lämnar tillbaka aktien vara lägre än vad det var när man lånade den så kan man således göra en vinst. Då blir alltså vinsten den mellanskillnad som blir mellan de pris man lånade aktien för och återköpspriset.

Det man ska tänka på med blanka aktier är just risken. Det är stor risk att man förlora en stor summa pengar. Så man ska alltid vara försiktig om man funderar på att börja handla med blanka aktier. För även om risken alltid är stor vid vanlig aktiehandel också så är faktisk risken till förlust ännu större när han handlar med blanka aktier. Så fundera på om det är värt risken och om du har råd att eventuellt förlora dessa pengar innan du ger dig in i blanka aktier och dess handel.