Svenska indexfonder

2007 så slog den kända och framgångsrika investeraren Warren Buffet vad om att en aktivt förvaltad fond skulle klara sig sämre över det långa loppet än en indexfond så som S&P 500 över 10 år. Hans argument var att genom att en fond helt enkelt följde börsindex så kunde det ge mycket bättre avkastning än en fond som hanterades och förvaltades av professionella investerare.

10 år senare visade det sig att Warren Buffet hade rätt. Själva idén är att en akties värde kan fluktuera från år till år, men att de ofta stiger i det långa loppet. Ett bra exempel på detta är ISEQ-indexet som föll mer än 10% under den globala finanskrisen 2008. Men även om du hade investerat i en indexfond precis innan dess så hade du ändå varit i en bättre finansiell position idag än om du inte hade investerat överhuvudtaget.

Vad är en indexfond?

En indexfond är en passivt förvaltad fond av olika tillgångar och aktier som följer ett visst index, till exempel i ett enskilt land så som Sverige eller inom en viss branch, osv. Fondens transaktioner för både köp och sälj aktiveras automatiskt beroende på rörelser inom det specifika indexet.

Hur fungerar en indexfond?

En indexfond kommer bara att handla när dess jämförelseindex är uppdaterat för att följa marknadssituationen. Detta händer ungefär två eller fyra gånger per år. Av denna anledningen så krävs det inte att en investerare är speciellt aktiv när de förvaltar en indexfond.

En indexfond brukar också kallas för passivt förvaltade fonder då deras mål är att hålla sig så nära jämförelseindex som möjligt, och det krävs inte att portfolioförvaltaren utför några marknadsanalyser eller försöker förutspå hur marknaden kommer att röra sig.

Passiva fonder har ofta lägre avgifter

Fonder som har som mål att överträffa marknadsgenomsnittet genom att man väljer specifika aktier och sektorer kräver i regel mer arbete och analys än passiva fonder som följer ett index. Av den anledningen så är avgifterna för indexfonder ofta mycket lägre än aktivt förvaltade fonder.

Värt att notera dock är att uttrycket ”passiva fonder” är något missledande då alla former av fondförvaltningar kräver någon grad av aktiva beslutsfattningar. Även en indexfond kräver att dess förvaltare följer den genomsnittliga prestationen på marknaden samt den faktiska kompositionen av indexet.

”Passiv fond” kan också innebära börshandlade fonder eller så kallade ETFs.

Fördelar med indexfonder

Då förvaltningsavgifter ofta är mycket lägre än de avgifter som du behöver betala för aktivt förvaltade fonder så är indexfonder ofta ett bra sätt att väldigt kostnadseffektivt sätt att investera.

De är också ett bra sätt att ge lite mer variation till din portfolio.

När du investerar i en indexfond så kan du själv välja i vilken bransch eller land som du vill investera, till exempel i Sverige. Passiva fonder är ett bra alternativ för de investerare som har tiden, skickligheten och intresset att hantera sina personliga investeringar. Till skillnad från aktiva fonder så krävs det inte att du fattar ögonblickliga beslut då tanken istället är att du investerar över längre tid.

Även fast det inte är helt riskfritt att investera i indexfonder så är de ofta en mycket lägre risk än andra former av investeringar.

Nackdelar med indexfonder

När du investerar i en indexfond så krävs det att du själv lägger någon form av tid på att välja de fonder du vill investera i, men även på att uppdatera din portfolio med jämna mellanrum. Med andra ord så är det inte helt passivt.

Du kan heller inte överträffa index. Med en indexfond så kan du som mest vänta dig en avkastning av standardmarknadsvärdet, minus eventuella avgifter. Detta betyder att din avkastning alltid kommer att vara något lägre än jämförelseindex. En aktiv fond å andra sidan har alltid som mål att ge en avkastning som är högre än indexvärdet.

När du investerar i en indexfond så är du en passiv aktieägare vilket betyder att du inte kan påverka de företag som du har aktier i om de skulle göra misstag eller handla fel. Av den anledningen så är dess hållbarhetsindex inte särskilt hög. Detta skiljer sig från aktiva fonder där hållbarhetsindex spelar en stor roll när det gäller att nå de mål för bättre avkastning i det långa loppet.

Värt att notera innan du väljer att investera

När det gäller fonder liksom enskilda aktier så är det viktigt att komma ihåg att historisk avkastning inte nödvändigtvis kan fungera som en garanti för framtida resultat. En akties eller tillgångs värde kan fluktuera både upp och ner beroende på marknadens rörelser och av den anledningen är det viktigt att du aldrig investerar mer än du har råd att förlora.