EkonominyheterInvesteringar

Vad är en investeringsfond?

När man talar om investeringsfonder brukar man använda sig av ordet ”portfölj” där en viss mängd värdepapper ingår i den här portföljen. Ett flertal personer äger tillsammans den här investeringsfonden där varje person räknas som en andelsägare. Det är inte ovanligt att värdepappren i en investeringsfond består av flera hundra miljoner kronor, och det är detta belopp som andelsägarna delar på – de personerna som sätter pengar i en fond.


Om man exempelvis tar en fond som består av aktier i 60 olika börsbolag kan man säga att varje andelsägare i fonden blir en aktieägare. Det som delägarna hoppas på är att fondens värde ska stiga så att deras specifika andel även gör detsamma.

De olika investeringsfonderna

I dagsläget kommer man att höra tal kring ett flertal olika fonder om man tar del av världen av investeringsfonder. Den första som är värd att nämna är den så kallade aktiefonden där i alla fall 85 % av pengarna inom fonden ska läggas till andra börsnoterade aktier. Dessa pengar kommer vanligtvis att spridas mellan i alla fall 16 olika aktier, men detta kan ses som en fördel då riskerna nu är spridda.

Om det inte bara talas om aktier utan även räntebärande värdepapper så menar man en blandfond – den andra typen av investeringsfond. Ingen blandfond är den andra lik, och pengarna delas upp beroende på vilken blandfond som man satsar på. Se därför gärna till att ha ett grepp om den intressanta blandfondens villkor innan man dyker ner i någonting nytt.

Sist men inte minst får man inte glömma bort räntefonden. Här går alla investeringar till diverse räntebärande värdepapper, vare sig det är tal om kortare eller längre räntefonder. De förstnämnda går ofta under benämningen ”penningmarknadsfonder” medan de sistnämnda ibland kallas för ”obligationsfonder”. Om man vill att risken ska vara lägre så är det penningmarknadsfonderna som man bör kika närmare på trots att detta inte alltid leder till lika stora vinster som den längre varianten.

Ytterligare fonder

För de som vill att en del av pengarna ska gå till ett gott syfte finns det välgörenhetsfonder att titta närmare på. Såsom namnet antyder kommer en del av avkastningen att gå till välgörenhet, och det betalas inte skatt på dessa belopp. Om det är utländska aktier som man satsar på så kommer man att finna dessa i utlandsfonder. Man bör dock ta hänsyn till att det finns vissa risker med utlandsfonder, särskilt det faktumet att den aktuella valutakursen i landet där aktierna kommer ifrån (som naturligtvis ständigt förändras) påverkar andelskursen i kronor.

När allt kommer till kritan är det av yttersta vikt att man gör sin research och tar reda på så mycket som möjligt om fonden innan man dyker ner i någonting nytt. Väg gärna för- och nackdelarna för att ta reda på vilken typ av investeringsfond som passar ens individuella behov och önskemål.