EkonominyheterInvesteringarLånaSpartips

Vad är ett Internetlån?

Internetlån är en benämning på telefonlån eller smslån. Anlednignen till att man kallar dem för Internetlån är att de företag som marknadsför sina smslån ofta gör detta via Internet.

Och då har den allmäna benämningen på låneformen blivit just Internetlån. Internetlån skiljer sej alltså inte från smslån. Däremot kommer nog utvecklingen gå mot att Internetlån blir en egen låneform, i och med att nya säkrare metoder att identifiera sej på Internet utvecklas. Kommer det att fungera bra att låna pengar på Internet på ungefär samma sätt som vid smslån.