Banker i Sverige

Den svenska bankmarknaden har traditionellt sett dominerats av de fyra svenskägda storbankerna Nordea, Swedbank, Handelsbanken och SEB (Skandinaviska Enskilda Banken). Denna dominans håller dock däremot nu på att förändras i takt med globaliseringen av banker. Flertalet utländska banker bedriver numera verksamheter i Sverige och kockar till sig svenska kunder. Globaliseringen av bankväsendet innebär såväl en ökad konkurrens som fler nischade banker. I praktiken innebär detta att det finns banker vars specialitet ligger inom till exempel lån eller fondsparande. Sverige har därmed gått från att ha dominerats av fyra storbanker till att nu husera över 100 olika bankaktörer.

Historia

Den första svenska banken grundades år 1656 av Johan Palmstruch – något som senare kom att omstruktureras till att bli Riksbanken. Denna bank hade två separata verksamheter: utlån och insättningar. Precis som dagens banker bekostades utlånen med de insättningar som kunder gjorde på banken. Den markanta skillnaden från dagens banker ligger i enkelheten och den lokala täckningen banken hade.

Det var under 1990-talet som de svenska bankerna växte och fick en internationellt viktig roll i bankväsendet. Genom att inkludera och erbjuda fler tjänster blev bankerna viktiga koncerners som gick med miljonvinster. Idag kan banken vara något lokalt och konkret eller globalt och abstrakt. Oavsett vad har alternativen vuxit markant och en bank kan idag vara så mycket mer än utbetalning och insättning.

Vilken är den bästa banken?

Med så många aktörer att välja mellan är det svårt att veta var du ska börja för att välja en bank som passar dig. Först och främst bör du fundera över vilket ändamål banken ska vara till för. Ska du ta ett lån för ett större köp eller funderar du på att starta ett fondsparande? Beroende på vad du har för behov och önskemål kan olika banker passa dig olika bra. Vi ska här försöka guida dig igenom vad du bör tänka på när du ska välja bank, vilka banker i Sverige som är de vanligaste, hur de ställer sig gentemot varandra och vi besvarar även de vanligaste frågorna längst ner i artikeln.

Ändamål: fondsparande eller lån?

Som vi nämnde ovan finns det idag, tack vare det stora utbudet av banker, flera nischade banker som specialiserat sig på olika avseenden. Medan vissa banker satsar på att ge lån med låga avgifter, väljer andra att erbjuda gynnsamma räntor för fondsparande. Om du till exempel vill ta ett lån med låga avgifter är Forex bank att föredra framför ICA banken. Men å andra sidan erbjuder ICA banken erbjuder fler och bättre tjänster enligt flera kundundersökningar som jämför banker.

Ta därför god tid på dig och fundera ut vad du vill få ut av banken och jämför de olika bankerna. Väg deras för- och nackdelar mot varandra för att hitta den optimala banken för just dig.

Avgörande avgifter

En viktig, kanske rentutav avgörande, faktor är bankernas avgifter. Det är väl ingen hemlighet att vi alla vill ha så bra förutsättningar som möjligt när vi använder oss av en bank oavsett våra ändamål. Förutsättningarna beror i sin tur till stor del av diverse avgifter banken tar samt den eventuella avkastningen som de erbjuder.

Hög ränta på sparande

När vi väljer att spara pengar på ett sparkonto är det normala att vilja ha en så hög avkastning som möjligt. Beroende på parametrar som bindningstid, fast eller rörlig ränta, fria uttag och högsta och lägsta sparbelopp varierar bankernas erbjudanden om ränta. Medan vissa banker erbjuder fria uttag och ingen bindningstid, har andra banker krav på just antal uttal och en fast bindningstid. Detta medför att det första alternativet – som innebär ett friare sparande – inte ger en lika hög avkastning utan har en lägre ränta. Medan det andra alternativet – som ställer högre krav med fler begränsningar – har normalt en högre ränta och ger därmed en högre avkastning. Här kan du läsa mer om de sparmöjligheter de olika bankerna erbjuder.

Låg ränta på lån

Om vi vill ha en hög ränta på våra sparkonton vill vi ha en låg ränta på eventuella lån vi tar. Även här spelar flera faktorer in och många företag har specialiserat sig på att just jämföra lån från olika banker för att underlätta för låntagaren. Det är nämligen inte alldeles enkelt att få ett lånelöfte. Till stor del beror detta på dina personliga affärer såsom inkomster och utgifter samt eventuella skulder du har sedan tidigare.

Hållbarhet: en allt viktigare aspekt

Som med allt annat i samhället pågår en allt större omställning till och intresse för en hållbar produktion och konsumtion av varor och tjänster. Hållbarhetsfrågan har under de senaste åren blivit en allt viktigare del av det dagliga arbetet inom flera sektorer: inte minst inom banksektorn. Bankväsendet har nämligen en enorm påverkningspotential genom bland annat deras investeringar och partners. Detta har medfört att de svenska bankerna årligen granskas av flertalet aktörer utefter såväl miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsstandarder.

Det kan handla om allt ifrån huruvida en bank investerar sina kunders pengar i hållbar energi eller ej, eller hur väl arbetsförhållandena är organiserade utefter flertalet människorättsprinciper eller inte. Eftersom bankerna sätts under alltmer press att vara transparenta med sina investeringar och andra hållbarhetsinitiativ går utvecklingen åt rätt håll. Men än finns det förbättringspotential hos många. Känns det viktigt för dig att veta att dina sparpengar investeras i hållbara företag eller innovationer? Då kan det vara väl värt att efterforska vilka banker som satsar helhjärtat på en hållbar utveckling och som därmed är värd dig som kund.

Vanliga frågor om banker i Sverige

Vilken är den vanligaste banken hos svenska kunder?

Som vi nämnde tidigare har de fyra storbankerna länge dominerat marknaden och detta ser ut att hålla i sig än idag. Det är nämligen fortfarande dessa banker som är de vanligaste och populäraste hos svenska kunder.

Vilken bank har högst kundnöjdhet?

Under 2020 var det Sparbankerna som toppade kundnöjdheten både gällande privatpersoner och företagskunder. De följdes tätt av Länsförsäkringar bank och ICA banken.

Vilken bank är störst (gällande balansomslutning)?

År 2019 var det Nordea som hade den största balansomslutningen av de svenska storbankerna på drygt 5800 mdr kronor följt av Handelsbanken, SEB och Swedbank.