EkonominyheterInvesteringar

Vad är en aktiefond?

En aktiefond kan beskrivas som en typ av investeringsfond där i alla fall 85 % av fondens förmögenhet läggs i aktier. Den här typen av investeringsfond är relativt riskabel då värdet kan öka och minska ganska drastiskt flera gånger om. En aktiefond består dock av i alla fall 16 olika aktier, och detta leder naturligtvis till att risken delas upp – om en aktie sjunker i värde så behöver inte de resterande göra detsamma. Med tanke på uppdelningen är risken därför inte lika stor jämfört med om det enbart var tal om en enda aktie.

Vilken typ av aktiefond bör man välja?

Vilken typ av aktiefond som man satsar på kan ha en stor betydelse när man talar om hur riskfylld processen är, och just därför kan det vara en god idé att göra så mycket research som möjligt innan man dyker ner i en aktiefond som man inte kan särskilt mycket om. Såsom vi tidigare nämnde kan man gynnas av en aktiefond som är utspridd bland ett flertal aktier, men även en variant som sprids mellan flera regioner och branscher kommer att gynna en om man är ute efter någonting mindre riskfyllt. Med aktiefonder som är mer nischade kommer risken att öka betydligt.

Nordamerika tillsammans med Europa är sannerligen mer etablerade marknader, och just därför kommer aktiefonder inom dessa marknader att utgöra en mindre risk jämfört med tillväxtmarknader. Om man dessutom satsar på fonder utomlands så kan en ytterligare risk uppkomma gällande valutakursen. Hur mycket en viss utländsk valuta är värd i svenska kronor skiftar ofta dagligen, och med tanke på att den utländska aktien baseras på det landets valuta kan värdet för oss svenskar skifta rejält från dag till dag.

Vem bör satsa på en aktiefond?

Precis som med alla andra investeringsfonder finns det både fördelar och nackdelar med att investera i aktiefonder, så vad behöver man tänka på innan man väljer att satsa på just en aktiefond? Om man jämför dessa med fonder såsom räntefonder kan man glädja sig åt att avkastningen i många fall är större för aktiefonder, men å andra sidan är avgifterna även större. Om man har planer på att spara pengar under en relativt lång tid så kan aktiefonder vara det rätta valet för en med tanke på att risken minskar över en längre tid.

För de som dock hellre sparar pengar under en kort tid så kanske man vill satsa på en annan typ av investeringsfond såsom exempelvis de renodlade fonderna.

Sammanfattningsvis kan aktiefonder komma att bli en god idé för de som är ute efter en hög tillväxt av värde under en längre tids sparande. Anledningen till den stora risken med att satsa på aktiefonder är att de kan sjunka och öka i värde mycket fort, men då bör man inte få panik och sälja omedelbart, utan istället behålla lugnet och i längden kan man då tjäna en ganska stor mängd pengar.