Ekonominyheter

Ny robotteknik gör plast- och polymerföretag intressanta för investerare

Plast- och polymertillverkning är en högteknologisk industri vars produkter går att finna överallt i vårt samhälle. Dessa typer av företag fungerar som underleverantörer till många andra branscher, som leverantörer av förpackningar och mycket mer.

Kännetecknande för branschen är stora krav på exakthet och ofta stora behov av att snabbt kunna byta mellan olika produkter som produceras i små produktserier. Ny robotteknik har nu börjat få ett allt större genomslag i branschen och i sammanband med detta blir både plast- och polymerföretag samt leverantörer av industrirobotar högintressanta för investerare.

Vad innebär de nya robotarna?

Problem som många företag inom industrin brottas med är behovet att snabbt kunna byta mellan produktserier, att kunna expandera och utöka sin produktion på begränsad yta och brist på kunnig personal. Den nya tidens robotteknik som ofta kallas för samarbetande robotar eller cobots lämpar sig mycket väl för att lösa dessa problem till betydligt lägre kostnad än mer traditionell robotteknik.

En samarbetande robot är en mindre och flexiblare robotarm som använder sig av ny teknik för att vara flexiblare och erbjuda större möjlighet till att snabbt kunna byta mellan olika arbetsuppgifter. Som namnet antyder är dessa industrirobotar dessutom framtagna för att kunna arbeta nära människor på ett säkert sätt som tidigare var omöjligt med helt automatiserade robotar som behövde en omgivande skyddsgrind för att förhindra olyckor. Detta sparar dessutom plats för denna typ av företag som måste kunna producera en stor mängd olika produkter på begränsat utrymme.

En eller ett fåtal av dessa nya robotar snabbt programmeras om av medarbetare på grund av modernare och mer lättanvänd robotmjukvara vilket gör att en och samma robot kan användas för en stor mängd olika arbetsuppgifter vilka tidigare behövde separata specialtillverkade robotlösningar.

Vad är den ekonomiska vinsten av modernisering av industrirobotar?

När man tittar på vad den nya tekniken har inneburit ur finansiell synpunkt så ser man snabbt den nya teknologin har varit till stor nytta för de företag som övergått till nya samarbetande robotar. De nya robotarna är mindre och billigare än tidigare generationer av robotar som använts in plats- och polymertillverkning. Att de tar upp mindre plats gör att man får utrymmer för fler anställda som dessutom kan fokusera på viktigare och mindre monotona arbetsuppgifter. Det har lett till att många företag i genomförda fallstudier har kunnat utöka personalstyrkan och kunnat ta sig an fler orders. Möjligheten för medarbetare att fokusera på mer värdeskapande arbetsuppgifter har också lett till att man i många fall har märkt en positiv inverkan på arbetsmoral och välbefinnande inom personalstyrkan.

Låg kostnad kombinerad med stor positiv påverkan på produktionskapacitet har lätt till att de nya samarbetande industrirobotarna är en investering som i många fall kan räknas hem på ett år eller mindre. Detta hör inte till vanligheterna när företag inom branschen investerar i ny teknologi som ofta är dyr och kräver långa test- och utvärderingsperioder innan de kan tas i bruk.

För investerare gör det att det just nu är en högintressant tid att investera i företag som kan dra nytta av den nya teknologin då den snabbt kan bidra till ökad omsättning och förbättrad lönsamhet.