Låna

Vad är definitionen av en ränta?

”Ränta” är ett ord som de flesta av oss har stött på någon gång i våra liv i anslutning till bolån, bilån, privatlån och andra typer av lån, men det är långtifrån alla som är medvetna om vad den här termen egentligen syftar på. Sammanfattat kan man säga att en ränta är det beloppet som långivaren debiterar när en person lånar tillgångar såsom kontanter, fordon, byggnader, konsumentvaror och mer därtill – och som man kanske har märkt anges räntan som en procentandel av kapitalet. Det finns ett flertal olika sorters räntor, och dessa ska vi tala mer om nedan tillsammans med övergripande information kring hur räntor används under lånprocessen.

Hur fungerar en räntesats?

Det är oftast räntesatsen som man kikar närmare på när det är dags att ta ett lån, och denne visar storleken på räntan i procent. Som låntagare betalar man inte enbart tillbaka beloppet som har lånats, utan långivaren vill naturligtvis vinna på affären, och det är här som räntan kommer in i bilden. Räntan är med andra ord en avgift som låntagaren i de flesta fallen betalar i små delar varje månad till långivaren. Med hjälp av en räntesats får man möjligheten att beräkna hur mycket man ska betala i ränta för ens lån i procent.

Vad räntesatsen landar på kan variera stort beroende på ett flertal variabler: Vilket typ av lån man tar, vilken bank/långivare man vänder sig till, om räntan är rörlig eller inte, hur stort lånet är, hur ens ekonomiska situation ser ut samt mycket mer därtill. Det är i slutändan alltid långivaren som beslutar sig om vad räntan ska landa på trots att det även är möjligt för låntagaren att förhandla om en specifik ränta.

Skillnaden på rörlig och fast ränta

När det är dags att ta ett lån så kan detta komma med antingen en fast eller rörlig ränta. Såsom benämningen antyder kommer en rörlig räntesats att ändras utefter hur räntemarknaden förändras. Den rörliga räntan som man får kommer att löpa vidare i tre månader, och efter dess ändras ens ränta beroende på hur ränteläget ser ut vid den tidpunkten. Under januari, februari och mars kanske man har en ränta på 1,5 % som sedan under april, maj och juni ändras till 1,7 %. Vid en fast ränta justeras räntesatsen inte efter varje tre månader, utan den förblir densamma oavsett hur räntemarknaden förändras.

Både rörliga och fasta räntor har sina för- samt nackdelar. Med en rörlig ränta kommer det inte att bli några större svårigheter att utföra ändringar i sitt lån eller att byta långivare, och det är samtidigt upp till en själv att binda räntan närhelst man vill. Därtill är den rörliga räntan många gånger lägre än den fasta varianten, men man ska samtidigt komma ihåg att räntemarknaden kan förändras storartat. Det kan därför kännas lite osäkert då man inte är fullt medveten om hur ens räntesats kommer att se ut tre månader framåt.

Gällande den fasta räntan är den största fördelen just hur man aldrig behöver oroa sig för att räntan ska gå upp. Man är alltid medveten om att ens räntekostnader kommer att förbli desamma varje månad, vilket kan göra det lättare att planera sin ekonomi och budget. Det är dock väl värt att nämna hur fasta räntor oftast är dyrare än rörliga räntor samt att ränteskillnadsersättning måste betalas om man vill ändra, flytta eller avsluta sitt lån.

Att beräkna sin ränta

Det är inte särskilt komplicerat att beräkna sin ränta så länge man vet hur det går till. Om vi säger att man exempelvis tar ett 500 000 kr lån med en räntesats på 15 % så kommer låntagaren att behöva betala tillbaka lånet på 500 000 kr tillsammans med 15 % x 500 000 kr, vilket landar på 75 000 kr. Allt som allt resulterar det då i en betalning av 575 000 kr. Om vi säger att detta exempel är ett lån med en återbetalningstid på ett år så kommer låntagaren att ha betalat 75 000 kr i ränta när året är över.

Hur ser det då ut om återbetalningstiden hade legat på 20 år istället för ett? Då beräknar man istället räntesatsen på följande vis: 500 000 kr x 15 % x 20 = 1 500 000 kr. Då den årliga räntesatsen av 15 % omvandlas till en årlig räntebetalning på 75 000 kr så har låntagaren efter 20 år betalat 75 000 kr x 20 år = 1 500 000 kr. Det är på detta vis som långivare tjänar pengar på att erbjuda lån till privatpersoner och företag.

Olika typer av räntor

Nominell ränta är en benämning som syftar på den grundläggande räntan som man betalar för ens lån. Den tar inte hänsyn till vad man totalt får betala, utan talar enbart om för en vad räntan blir utan potentiella tillkommande avgifter. Om vi ska använda exemplet ovan kring ett lån på 500 000 kr med en 15 % räntesats som löper under ett års tid så hade den nominella räntan varit 75 000 kr. När man ska jämföra olika räntor är det alltid rekommenderat att inte jämföra de nominella räntorna då de kan vara missvisande. Det kan nämligen tillkomma uppläggningsavgifter, aviavgifter och mer därtill som inte räknas in i den nominella räntan, och just därför föredras det att istället ta en titt på den effektiva räntan.

Vad är då en effektiv ränta? Jo, denne räntetyp syftar på lånets alla kostnader under ett års tid. Den kommer därför både att bestå av den nominella räntan, amorteringskostnader, aviavgifter, uppläggningsavgifter samt andra avgifter som kan tillkomma. Med andra ord är den effektiva räntan lånets samlade kostnader under ett års tid. Att enbart fokusera på den nominella räntan när man jämför lån kommer att resultera i att man inte får någon ytterligare information kring avgifter och kostnader som kan variera storartat beroende på vilken långivare man vänder sig till. Genom att jämföra de effektiva räntorna istället så får man garanterat en klarare överblick av lånet.