Ekonominyheter

Krigets effekter på ett lands valuta

Ett lands eller en stats valuta påverkas av olika variabler. För den som vill handla med valutor är god omvärlds koll a och o. Men man behöver egentligen mer än det. Det handlar om att ha koll på det världspolitiska läget – det så kallade geopolitiska situationen internationellt och nationellt. En stark valuta, eller valutor som står sig starka i värde, är starka i relation till sin omvärld och andra valutor. Eftersom handeln med valutor hela tiden sker i par.

Men även om den övergripande handeln med valutor sker i par, så är det i grunden hur det går för ett enskilt land som spelar roll för hur det landet och det landets valuta värderas. När ekonomin går nedåt i ett land, leder det till obalans i bytesbalansen och inflationen stiger. Det kan vara en direkt effekt av till exempel krig, BNP-fall, råvarupriser som faller (vilket blir påtagligt om landet är beroende av export av råvaror), köpkraft som sjunker, politisk instabilitet och så vidare.

När ett värde på ett lands valuta sjunker är det ofta sammankopplat med en dålig monetär och/eller finanspolitisk kontroll – Centralbanken lyckas inte med sitt jobb. En av de mest påfrestande effekterna på en valuta har krig.

Hur det påverkar i Eritrea

Ett exempel på en valuta som påverkats mycket negativt av den geopolitiska situationen i landet och dess omgivning är Eritrea. Den eritreanska Nafka är landets officiella valuta. Det har den varit sedan 1997. Nafka har en fast växelkurs mot den amerikanska dollarn.  Trots den fasta växelkursen är Nafka en svag och instabil valuta med en inflationstakt på 18 procent. Valutan är särskilt försvagad av den svarta valuta-handeln (på den svarat marknaden) där man kan få mer Nafka per dollar. Situationen speglar en misstro till de officiella institutionerna så som landets centralbank.

Att landets valuta inte har det så bra bottnar givetvis i ett halvsekel av krig eller krigsliknande tillstånd. I samband med strider förstördes vägar, infrastruktur, jordbruksmark skövlades och mängder av människor drevs från sina hem. Situationen har inte kunnat återhämta sig i önskvärd takt eftersom landet har ett auktoritärt styre med en slutenhet mot omvärlden som hämmar landets utveckling.