Ekonominyheter

Företagare: Gör rätt med momsdeklarationen

I länder som Sverige där Skatteverket har stort inflytande över hur lagar och regler ska förordnas kan det ske snabba ändringar och då är det viktigt att tänka på några saker. Redovisning och bokföring är grundläggande företeelser när det kommer till att driva företag. I grund och botten handlar det om att skapa överblick och kontroll över utgifter, inkomster och allt däremellan. Det låter kanske krångligt, men med några få tips, som vi tar upp här i artikeln, kan du kan göra det enkelt för dig.

Bokföringens innebörd

Inom redovisning finns det många olika begrepp som kan vara svåra att hålla reda på. Särskilt om man är småföretagare och kanske inte sitter inne med stor kompetens omkring bokföring och liknande. Men det finns en del regler och begrepp som kan vara bra att känna till betydelsen av. Att lära sig allt om redovisning är kanske inte alltid nödvändigt, även om det kan vara bra att till dels sätta sig in i hur allt hänger ihop. Och det kan man läsa mer om genom att klicka här.

Bokföring kan förklaras på många olika sätt och ett av de enklaste är kanske genom att jämföra med vår egen kropp. Bokföringen fungerar ungefär som hjärtat i kroppen. Den kontrollerar vad som kommer in och pumpar sedan ut nytt – i bokföringens fall handlar det givetvis om pengar eller rättare sagt intäkter och kostnader. Begreppen intäkter och kostnader har många synonymer. På svenska finns det otaliga ord för att uttrycka det som kommer in i ett företag och det finns lika många uttryck som används för det som försvinner ut ur företaget. Grundläggande beskriver uttrycken samma saker men på olika sätt.

Hantering av viktiga dokument

Genom att organisera kvitton, papper, fakturor och dylikt kan du få en bra bild över företagets tillgångar och skulder. Det är viktigt att ha kontroll på just dessa poster, eftersom de ger en bra bild över hur det faktiskt går för företaget i fråga. När det kommer nya kunder skapas flera tillgångar som kommer in i företaget. Men tillgångar kan också vara andra saker såsom byggnader eller till och med företagets kompetens.

Skulder kan bestå av utgifter såsom exempelvis löner eller hyra. Det är egentligen inte särskilt komplicerat när allt kommer omkring, om förutsättningarna finns där vill säga. Och med enkla medel kan du faktiskt se till att ditt företag har rätt förutsättningar för att kunna skapa överblick över de finansiella händelserna och på det viset få en bra kontroll. När det, inom företaget, finns system för att notera dessa viktiga poster är risken för att något glöms bort givetvis mindre och därmed blir det också rätt från början.

Vad behöver göras

Det finns en hel del datum och inte minst blanketter, papper, kvitton och dylikt som man ska komma ihåg att hantera på rätt sätt. Det är viktigt eftersom de innehåller uppgifter som behövs till  momsdeklarationen eller årsredovisningen. Uppgifterna finns alltså ofta att hämta på kvitton, fakturor och dylikt. Det är därför viktigt att dessa förvaras på ett säkert och organiserat sätt, något som gör arbetet mycket enklare och i slutändan också snabbare.

Nu har du fått lite tips på bra saker att tänka på när det kommer till att bokföra dina kostnader och intäkter, som du själv kan bygga vidare på.